W tym roku już po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenia do akcji Szkoła do hymnu i wraz z innymi szkołami zaśpiewaliśmy hymn Polski dzień przed Świętem Niepodległości. To już piąta edycja tego przedsięwzięcia, zainicjowanego przez Ministerstwo i Nauki. Mazurek Dąbrowskiego wykonany w poczuciu narodowej jedności pozwolił nam poczuć narodową dumę i przyczynił się do wzmocnienia uczuć patriotycznych. Przypomniał również, jak wielkimi wartościami są wolność i solidarność.