W dniu 6 marca 2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie pracodawców w branży fryzjersko-kosmetycznej z Radą Pedagogiczną, które zorganizowała Pani Dyrektor Szkoły Anna Smołucha. Odbyło się ono pod przewodnictwem Pani Doroty Pietrachy – Podstarszego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy, która jest równocześnie Przewodniczącą Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. W czasie spotkania omówiono strukturę egzaminu zawodowego w zawodzie fryzjer, poruszano i wyjaśniano problemy związane z kształceniem młodocianych oraz przeprowadzono analizę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tym zakresie. Zwrócono uwagę na ważność współpracy między szkołą a zakładami pracy. W ożywionej dyskusji stwierdzono, iż takie wspólne spotkania – szkoły i pracodawców w obrębie jednej branży są bardziej owocne i potrzebne.