Klasy 1 i 2 poszły w ślad klas 3 i też udały się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.