W tym roku już po raz jedenasty cała Polska czyta z parą prezydencką utwory literackie kształtujące polską świadomość narodową, a my po raz kolejny bierzemy udział w tej niezwykle ciekawej akcji. Postawiliśmy na przekaz medialny. Manipulując nieco przeszłością, stworzyliśmy konspiracyjny kanał telewizji działającej w czasach zaborów, a tegoroczną lekturę Narodowego Czytania – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – włożyliśmy w jej ramy. Udało nam się pokazać to, co w tej wielkiej powieści najważniejsze: odwołania do powstania styczniowego, echa przemian polskiej prowincji czy zmiany w stosunkach szlachecko-chłopskich. Powstała zajmująca opowieść o tym, jak wyglądało życie pod koniec XIX wieku, w dodatku bardzo mocno korespondująca z naszą teraźniejszością.

Nie poprzestaliśmy jednak na tym. W ramach Narodowego Czytania zaprosiliśmy również uczniów do gry terenowej, w której należało znaleźć najważniejsze informacje na temat powieści Elizy Orzeszkowej. Zadania rozmieściliśmy po całej szkole, ich znalezienie wymagało sprytu, a realizacja dłuższego główkowania. Nasi zawodnicy wykazali się jednym i drugim. Zwycięzcom gratulujemy!