Zachęcamy uczniów klas II i III kształcących się w zawodach kucharz, cukiernik i piekarz do udziału w projekcie zagranicznych mobilności „Walencja – mobilności zawodowe rzemieślników”. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny) wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej. Szczegóły u wychowawców.