7 listopada 2023 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się uroczysta gala Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle. Wydarzenie zostało sfinansowane z rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Galę otworzył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, podkreślając rolę mistrzów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia, w tym rolę mistrzów w przygotowaniu zawodowym uczniów.
Podczas wydarzenia dwudziestu trzech mistrzów szkolących uczniów, reprezentujących izby rzemieślnicze z całego kraju, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostało uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ceremonii wręczenia dokonał Pan Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Nasza Pani Dyrektor Anna Smołucha również została uhonorowana listami gratulacyjnymi. Gratulacje ! 😊Nasze szkoły Rzemieślnicza Branżowa I Stopnia oraz Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia zostały uhonorowane pamiątkowymi podziękowaniami.