Wiele pożytecznych informacji wpadło do młodych uczniowskich głów podczas ostatniego spotkania z panem Wiesławem Wiktorem z OHP z Dębicy. Podczas zajęć profilaktycznych była mowa przede wszystkim o przemocy rówieśniczej i jej licznych konsekwencjach dla nastolatków. Pamiętajcie: przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.