Niepodległość świętowaliśmy również razem z innymi mieszkańcami gminy. Delegacja pod przewodnictwem p. o. dyrektor pani Karoliny Baryłeckiej wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystej mszy świętej, a następnie złożyła kwiaty pod pomnikiem, gdzie odbył się również apel pamięci. Niech żyje Polska!