W ostatnią sobotę Pilzno było świadkiem niezwykłego wydarzenia. W maryjnym miesiącu wicedyrektor szkoły Anna Smołucha zorganizowała w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uroczystość Zawierzenia Matce Bożej Pocieszenia, obecnej w mieście w cudownym obrazie w Sanktuarium w kościele Ojców Karmelitów. Najpierw uczestnicy spotkali się pod kapliczką na rynku, by następnie przejść do świątyni i u stóp Matki Bożej przypomnieć historię tego niezwykłego wizerunku – obecnego w Pilźnie od wielu stuleci i gromadzącego królów, książęta i znaczące postaci historii kraju – a następnie oddać hołd. Matce Bożej oddali swoje troski dzieci, młodzież, dorośli, rzemieślnicy, a aktu zawierzenia dokonał Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka. „Uproś swego syna, a naszego Pana, abyśmy zaznali sprawiedliwości, mogli rozwijać się i wzrastać tak duchowo, jak i również jako wspólnota ziemska, troszcząca się o skrawek świata dany nam w zarządzanie. Spraw, abyśmy znajdowali czas zarówno na pracę i odpoczynek, jak i na modlitwę i kierowanie swych myśli ku Bogu” – mówił ze wzruszeniem, powierzając opiece Maryi wszystkie działania władz i ludności.
To były niezwykłe i pełne cudowności chwile, za które dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ich uświetnienia: pani wicedyrektor Annie Smołucha, pani Zofii Mossoń z TPPiZP, przeorowi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, zespołowi Uniwersalni pod przewodnictwem Andrzeja Kozika, a także uczestnikom: władzom miasta, dzieciom z Przedszkola Sióstr Służebniczek BDNP oraz uczniom i absolwentom Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie.
« z 3 »