Czerwiec sprzyja podsumowaniom działań prowadzonych w ciągu mijającego roku, zarówno tych w szkole, jak i wykraczających poza jej mury, jeśli bierzemy udział w ogólnopolskich projektach. Tak było właśnie w przypadku IV edycji projektu #ekoszkoła2024, w której wzięło udział prawie 600 szkół, przedszkoli, internatów i placówek oświatowych. Uczestnicy mieli realizować zadania w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych: Czysta i dostępna woda; Zdrowe i czyste powietrze; Przeciwdziałanie zmianom klimatu; Odnawialne źródła energii; Ekologiczny transport i podróże; Zielona przestrzeń wokół; Ochrona bioróżnorodności; Zdrowa i ekologiczna żywność; Odpowiedzialna konsumpcja; Gospodarowanie odpadami. Nasi przyrodnicy, pod kierunkiem pani Joanny Pietrzyckiej, podeszli bardzo rzetelnie i kreatywnie do działania. Efekt? Znaleźliśmy się wśród 233 szkół, które w tegorocznej edycji otrzymały tytuł Eko-Szkoła2024