Kadra

Dyrekcja

mgr Anna Smołucha

DYREKTOR SZKOŁY 

Od początku kieruje szkołą, która powstała dzięki jej zapałowi i kreatywności. Jej celem było stworzenie miejsca, gdzie młodzież będzie miała możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pilźnieńskiej. Za swoje zasługi została odznaczona Honorową Odznaką Rzemiosła. Znakomity pedagog. Bardzo cieszą ją sukcesy, które odnosi młodzież RZSZ, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie ich talentów. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla niej zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój.

Nauczyciele

mgr Danuta Bryg

WDŻ

Znakomity pedagog, który uczy tolerancji i otwartości na różnorodność;

pokazuje wartości jako życiowe drogowskazy.

 

 

mgr Ewelina Dobosz

wychowanie fizyczne

Osoba bardzo aktywna, kreatywna i dynamiczna, lubiąca pracę z młodzieżą.

 

mgr Wacław Mokrzycki

podstawy przedsiębiorczości, matematyka i fizyka

Nowe technologie są jego wielką pasją.

 

mgr Małgorzata Szatkowska

język angielski i EDB

Osoba miła, ciepła, która w procesie dydaktycznym wykorzystuje innowacyjne metody nauczania. Opiekuje się uczniami podczas stażów zagranicznych.

 

mgr Joanna Pietrzycka

język polski, język angielski i biologia

W procesie nauczania otwarta na pomysły, problemy i potrzeby młodych ludzi. Ich zapał i chęć zdobywania wiedzy inspirują ją do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych.

 

 

mgr Karolina Baryłecka

historia, hit i wiedza o społeczeństwie

Pełena zapału w przekazywaniu wiedzy młodym ludziom.

 

 

mgr inż. Aneta Ziaja

informatyka, pedagog szkolny

Nauczyciel informatyki,  w pracy pedagogiczno-dydaktycznej kładzie nacisk na rozwój umiejętności: twórczego myślenia, współpracy, analizy i syntezy.

 

mgr Dawid Florian

wychowanie fizyczne

Jego pasją jest sport, szeroko rozumiany, bez sztywnego podziału na dyscypliny.

 

ks. Andrzej Dernoga

religia

Stara się pracować w taki sposób, aby nauka dla uczniów nie była ciężkim obowiązkiem, ale cennym darem.

ks. Szczepan Juda

religia

Sekretariat

mgr inż. Anna Pawłowicz

pracownik administracyjny

Jest osobą optymistycznie nastawioną do życia, otwartą na ludzi. Jej pasją są podróże, lubi muzykę i dobry film. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną.