Kadra

Dyrekcja

mgr Karolina Baryłecka

p.o. DYREKTOR SZKOŁY 

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

mgr Anna Smołucha

WICEDYREKTOR SZKOŁY 

chemia

Nauczyciele

mgr Danuta Bryg

wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Ewelina Dobosz

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

 

mgr Wacław Mokrzycki

biznes i zarządzanie, matematyka i fizyka

 

mgr Małgorzata Szatkowska

język angielski i EDB

 

mgr Joanna Pietrzycka

język polski, język angielski i biologia

 

inż. Łukasz Lejkowski

informatyka

 

mgr inż. Aneta Ziaja

informatyka, pedagog szkolny

 

mgr Dawid Florian

wychowanie fizyczne

 

mgr Krzysztof Bernaś

zajęcia biblioteczne

 

mgr Katarzyna Kantor

pedagog szkolny

 

ks. Andrzej Dernoga

religia

 

ks. Szczepan Juda

religia

Sekretariat

mgr inż. Anna Pawłowicz

pracownik administracyjny