Kierunki kształcenia RBS II

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych
 • wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych
 • uruchamianie układów i instalacji elektronicznych
 • demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w zakładach przemysłowych;
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży elektronicznej;
 • w firmach usługowych (instalacja, budowa i naprawa elementów i urządzeń elektronicznych);
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 • w laboratoriach badawczych;
 • w firmach branży elektrycznej i elektronicznej;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przygotowywanie i podawanie śniadań
 • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w hotelach, pensjonatach i motelach;
 • w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych;
 • w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA;
 • w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach;
 • w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej;
 • na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwania programów magazynowych
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak produkcja, transport, handel, usługi, wojsko;
 • w firmach produkcyjnych różnego typu, w których są magazyny;
 • w centrach logistycznych;
 • w składach materiałów i towarów, np. budowlanych, węgla;
 • w sklepach;
 • w wypożyczalniach;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowanie i prowadzenie działań handlowych,
 • aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w punktach sprzedaży detalicznej;
 • w hurtowniach i magazynach;
 • w agencjach reklamowych lub marketingowych;
 • w działach handlu i marketingu;
 • w bankach;
 • w przedsiębiorstwach finansowych;
 • w firmach farmaceutycznych;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Możliwości pracy w zawodzie:

w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych;

 • jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach;
 • w kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji;
 • w biurach konstrukcyjnych lub technologicznych itp.;
 • w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi;
 • w warsztatach mechanicznych i samochodowych;
 • w autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
 • • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych;
 • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
 • w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w przedsiębiorstwach produkujących lub eksploatujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki;
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych;
 • w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych;
 • podejmując własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w fabrykach motoryzacyjnych;
 • w salonach sprzedaży samochodów;
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy);
 • w warsztatach samochodowych;
 • na stacji diagnostycznej;
 • w firmach transportowych;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • w zakładach komunikacji publicznej;
 • we własnej firmie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych,
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w zakładach przemysłowych;
 • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku);
 • w zakładach energetycznych i w elektrowniach;
 • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne;
 • w firmach branży budowlanej zajmujących się kompleksowym wykonawstwem budynków;
 • w firmach branży elektrycznej;
 • w zakładach świadczących usługi naprawy instalacji elektrycznych;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywanie i publikowania projektów multimedialnych.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w studiach fotograficznych i graficznych;
 • w agencjach artystycznych i reklamowych;
 • w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi;
 • w agencjach organizujących imprezy i festiwale;
 • w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych;
 • w studiach postprodukcji filmowej oraz telewizyjnych;
 • we własnej firmie na zlecenie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • planowanie procesów technologicznych,
 • monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w halach produkcyjnych zakładów przemysłu drzewnego;
 • w zakładach przemysłu drzewnego;
 • na wolnym powietrzu, na placach budowy;
 • w fabrykach mebli;
 • w tartakach;
 • w zakładach stolarki budowlanej oraz konstrukcji drzewnych;
 • w zakładach płyt z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw drzewnych;
 • w zakładach produkcji opakowań i galanterii drzewnej;
 • w pracowniach projektowania wyrobów z drewna, np. ogrodów;
 • w zakładach przerobu drewna;
 • w rzemieślniczych zakładach stolarskich;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • wytwarzanie produktów spożywczych,
 • organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w zakładach gastronomicznych, kuchni molekularnej;
 • w firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności;
 • w swojej firmie w branży spożywczej;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności;
 • w laboratoriach analitycznych;
 • w prywatnych gospodarstwach mleczarskich.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ocenianie jakości żywności,
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywanie usług gastronomicznych,
 • ekspedycja potraw i napojów.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w restauracjach;
 • w zakładach gastronomicznych;
 • w hotelach;
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach;
 • w firmach cateringowych;
 • podczas imprez okolicznościowych;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • projektowanie fryzur,
 • dokumentowanie fryzur,
 • wykonywanie fryzur na podstawie projektów

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w salonach fryzjerskich;
 • w mieszkaniu własnym lub klientek;
 • w garderobach instytucji kulturalnych, takich jak teatry, filharmonie i opery;
 • na planach filmowych;
 • w studiu wizażu;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w biurach projektowych i kosztorysowych;
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w hurtowniach budowlanych;
 • w spółdzielniach mieszkaniowych;
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych;
 • w pracowniach konserwacji zabytków;
 • w zakładach produkcji prefabrykatów;
 • w państwowym nadzorze budowlanym;
 • w firmach deweloperskich lub biura nieruchomości;
 • w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi;
 • we własnej firmie.

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • organizowanie i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych,
 • organizowanie i wykonywanie robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • organizowanie i wykonywanie robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w firmach usługowych zajmujących się konserwacją, remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych;
 • w firmach usuwających awarie: pogotowiu wodnokanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym;
 • w firmach budujących i obsługujących sieci komunalne;
 • w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących specjalistyczne usługi w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych;
 • w specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kotłowni gazowych;
 • w zakładach energetyki cieplnej;
 • w biurach projektowych i konsultingowych;
 • w stacjach uzdatniania wody;

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych, 
 • sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Możliwości pracy w zawodzie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych;
 • w firmach remontowo-budowlanych;
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;
 • w firmach zarządzających nieruchomościami;
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykańczania wnętrz;
 • w firmach kosztorysowych i nadzorujących roboty wykończeniowe;
 • we własnej firmie.