Kierunki kształcenia

Branża audiowizualna

Branża budowlana

Branża mechaniczna

Branża mechaniki precyzyjnej

Branża metalurgiczna

Branża ceramiczno-szklarska

Branża drzewno-meblarska

Branża motoryzacyjna

Branża elektroenergetyczna

Branża ogrodnicza

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna

Branża handlowa

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

  • kucharz
  • pracownik obsługi hotelowej
  • kelner

Branża poligraficzna

Branża przemysłu mody

Branża rolno-handlowa

Branża spożywcza

Branża transportu kolejowego

  • monter nawierzchni kolejowej

Branża transportu drogowego

Branża spedycyjno-logistyczna