Praktyka

Uczniowie RBS I Stopnia w Pilźnie im. Bł. Karoliny Kózkówny odbywają praktyki zawodowe w 53 zakładach pracy na terenie Pilzna, Dębicy, Brzostku, Tarnowa, Skrzyszowa, Jodłowej, Łęk Dolnych, Kleci, Chotowej, Czarnej, Chorzelowa k/Mielca i Jasła.

Zajęcia praktyczne realizowane są według programu praktyk i podstawy programowej. Pracodawcy muszą spełniać wymagania zawodowe i pedagogiczne.

Pracodawcy podpisują z uczniami umowę o pracę w celu nauki zawodu. Praktyki są płatne i okres ten liczy się do stażu emerytalnego.

Uczniowie swoje umiejętności i wiedzę mogą rozwijać na stażach zagranicznych w Niemczech i Hiszpanii oraz licznych konkursach zawodowych na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, podjąć pracę w zakładzie, założyć własną firmę, a nawet wyjechać do pracy do innego państwa, ponieważ zdobywają pełne kwalifikacje zawodowe, które są respektowane w krajach Unii Europejskiej.