Samorząd Uczniowski

Przewodniczący samorządu uczniowskiego

Kacper Wojciechowski

Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego

Kacper Łazowski

Sekretarz samorządu uczniowskiego

Aleksandra Baran