W naszym spektaklu upamiętniającym 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, udało się pokazać, jak wielkimi wartościami są wolność i suwerenność i jak wiele zyskuje naród, który umie zachować ducha nawet w trudnych czasach. To było niezwykłe widowisko, odwołujące się do czasów I wojny światowej i pokazujące ten zryw tak na poziomie historycznej fikcji, jak i na poziomie metafor i symboli. Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy doskonale odegrali rolę tęskniących za wolnością i walczących o wolność Polaków, i potrafili przenieść nas do świata wielkich idei i wielkich wzruszeń. Dziękujemy również zaproszonym gościom, których słowa na temat niepodległości wzbogaciły widowisko, a przede wszystkim Pani Dyrektor Annie Smołucha, wskazujące w swoim przemówieniu, jak aktualne są dyskusje, idee i wartości, które ponad wiek temu przywróciły Polskę na mapę świata. Niech żyje Polska!

« z 4 »