We wtorek 9 stycznia uczniowie klas trzecich udali się do muzeum w Markowej. Głównym celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów. Uczniowie w muzeum pod okiem przewodnika mogli obejrzeć m.in. zdjęcia wykonane przez Bł. Józefa Ulmę, przedstawiające Markową i jej mieszkańców w okresie przedwojennym i podczas II wojny światowej jak również drzwi ze śladami po kulach z egzekucji rodziny Baranków, których Niemcy zabili za pomoc udzielaną Żydom. Ciekawym akcentem był fakt związków Józefa Ulmy ze szkołą w Pilźnie, gdzie odbywał pięciomiesięczny kurs. W muzeum znajduje się symboliczny dom Ulmów z zachowanymi oryginalnymi ich sprzętami. Ekspozycja multimedialna pokazuje m.in. historię Markowej, dzieje społeczności żydowskiej i różne formy pomocy, jaką otrzymali od Polaków. Pani przewodnik podkreślała, że głównym celem muzeum jest upamiętnienie, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach, którzy podczas okupacji niemieckiej – mimo grożącej kary śmierci – pomagali Żydom skazanym na śmierć. Po tak ciekawej lekcji historii udali się do Multikina w Rzeszowie, by obejrzeć film pt. „Siedem minut po północy”. Wzruszająca historia chłopca, zmagającego się z lękiem przed śmiercią matki, sprawiła, że uczniowie opuścili kino poruszeni i nakręceni na działanie także w zakresie własnego życia.