Na kolejnym spotkaniu z przedsiębiorcami kształcącymi naszych uczniów, które zostało zorganizowane z inicjatywy wicedyrektor pani Anny Smołuchy, gościliśmy przedstawicieli branży gastronomicznej, kształcących naszych uczniów w zawodach cukiernik, kucharz, piekarz oraz przetwórca mięsa. Do tego grona dołączyli prezes Izby Rzemieślniczej pan Andrzej Kuta oraz dyrektor Barbara Blacha, a także nauczyciele egzaminatorzy, których zadaniem było omówienie standardów egzaminu, terminów i miejsca ich przeprowadzenia, a także modelu przygotowania uczniów. Wśród poruszonych tematów były m.in. realizacja nauki w systemie dualnym, zasady współpracy zakładów ze szkołą, dyscyplina pracowników młodocianych, przepływ informacji, kontakty z wychowawcami, zaangażowanie przedsiębiorstw w promocję oraz nabór do klas pierwszych i nagradzanie najlepszych uczniów.
W spotkaniu wzięli udział prezesi i dyrektorzy takich przedsiębiorstw jak: Cukiernia Bassara w Dębicy; Pappas Pizza & Cafe w Pilźnie; F.H.U. Wanda w Machowej; PPM Taurus w Pilźnie; Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Radość”; Gminna Spółdzielnia „SCH” w Pilźnie; Restauracja „Zajazd Parkosz”. Dzięki takim spotkaniom nauka zawodu może przebiegać w optymalnych warunkach.