W ramach lekcji historii w klasach 3 zorganizowano spotkanie z Panią Małgorzatą Grzybowską, popularyzatorką tematu niedawnego Święta Żołnierzy Wyklętych oraz osobą rodzinnie związaną z ważnymi postaciami polskiego podziemia narodowyzwoleńczego. Opowiadała ona o heroizmie, ale i o cenie, którą przyszło płacić za poświęcenie dla ojczyzny. Zasłuchani uczniowie to najlepszy dowód na to, że młodych ludzi historia obchodzi bardziej, niż nam się to wydaje. Niech pamięć o Nich nigdy nie zginie!