W miniony wtorek odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcami współpracującymi z naszą szkołą. Ich inicjatorka i organizatorka, pani wicedyrektor Anna Smołucha, podkreśla, że pozwalają przyjrzeć się problemom edukacji zawodowej, zaproponować rozwiązania i wypracować zmiany na przyszłość. Kształcenie dualne z definicji opiera się na dialogu podmiotów organizujących ten proces. Tym razem gościliśmy w szkole przedstawicieli zakładów kształcących w branżach motoryzacyjnej, mechanicznej i elektrycznej, tj. Met-Chemu, Akpilu, Premium Car, Taurusa, Omegi, AC/DC, Bogmaru, Autozbytu oraz Zakładu Mechaniki Pojazdowej Leszek Furman. Do tego grona dołączyli: Pani Barbara Blacha, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Pan Oskar Ropelewski, Pan Adam Wantuch, Pan Paweł Kisiel, nauczyciele zawodu, a także Pan Roman Maciejowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pilźnie. Poruszano takie kwestie jak egzaminy zawodowe i skuteczność przygotowania do nich, zmiany w modelu codziennego uczenia pracowników młodocianych, przygotowanie naboru do klas pierwszych oraz przepływ informacji między szkołą a zakładami pracy. To było bardzo owocne spotkanie.