Wraz z całą społecznością gminy wzięliśmy udział w uroczystościach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To radosne święto pokazuje, jak wiele znaczą w naszym kraju praworządność i demokracja i jest jednym z nielicznych, które nie celebruje martyrologii narodu, ale jego intelektualne aspiracje. Podczas uroczystej mszy świętej oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem na pilźnieńskim rynku reprezentowały nas Pani Dyrektor Karolina Baryłecka, Pani Anna Pawłowicz, Pani Małgorzata Szatkowska-Fis oraz uczniowski poczet sztandarowy. Niech żyje Polska!