W dniu 1 marca odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji przypadającego na ten dzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel miał charakter montażu słowno-muzycznego poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Tym, którzy wierni słowom złożonej przysięgi w obliczu bezwzględnej sowietyzacji dokonanej przez ZSRR rękami polskich komunistów po II wojnie nie złożyli broni walcząc dalej ze zbrodniczym komunistycznym reżimem o Polskę Wolną, Niepodległą i Suwerenną. Wykonawcy przybliżyli nam historię Żołnierzy Niezłomnych, przedstawili sylwetki kilku najbardziej znanych z nich, ich działalność oraz represje jakie ich spotkały ze strony władz komunistycznych a przede wszystkim, wielki tragizm ich losów. Mieliśmy okazję wysłuchać wzruszających wierszy oraz piosenek nawiązujących tematycznie do tych dramatycznych wydarzeń. Cała uroczystość przebiegała w bardzo nastrojowej atmosferze. Uroczystość była dla naszej społeczności niezwykła lekcją historii jak i wzruszającym przeżyciem artystycznym.

« z 2 »