Fundacja DELTA – Wiedza Edukacja Rozwój w konsorcjum z Izba Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie wraz z prowadzonymi przez nią Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie oraz w Tarnowie, wspólnie realizuje projekt zagranicznych mobilności w programie Erasmus Akcji 1 Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa 14 uczestników – osób uczących się + 2 opiekunów pedagogicznych wraz z 12 osobami kadry – nauczycielami, instruktorami zawodu oraz mistrzami szkolącymi w zawodach gastronomicznych w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, bierze udział w zagranicznych stażach zawodowych realizowanych w Walencji/ Hiszpania.
Staże odbywają się w następujących terminach; uczniowie 01.03.2024 – 15.03.202; kadra 01.03.2024 – 08.03.2024. Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego uczestników oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt zakłada dostosowanie ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poprawę stopnia znajomości i rozwijanie motywacji do nauki języków obcych. W dni wolne od pracy uczestnicy poznają piękno zabytkowej Walencji.
#ERASMUS+ #HISZPANIA #WALENCJA