Dzień:

Obchody 11 listopada

Niepodległość świętowaliśmy również razem z innymi mieszkańcami gminy. Delegacja pod przewodnictwem p. o. dyrektor pani Karoliny Baryłeckiej wraz z pocztem […]